EXPOSICIÓN
CÓRDOBA
22.06 - 17.09 Barcelona

Introducció al concepte de «Piso Piloto». Una primera aproximació a la tesi que es planteja entorn de la conjugació entre habitatge i espai públic mitjançant l’ús de temes clau o hashtags. 

Accés formal a l'habitatge

Hi ha dues formes molt comunes de tinença de l’habitatge: el lloguer i la propietat. El futur accés a l’habitatge preveu alternatives poc conegudes, però molt vigents en alguns països.

Accés informal a l'habitatge

Per necessitat o com a reivindicació, hi ha maneres d’aconseguir un habitatge sense passar pels canals legals, amb alguns inconvenients i alguns avantatges.

Cooperatives

Les cooperatives, basades en el valor d’ús, es presenten com una alternativa a les formes tradicionals de tinença de l’habitatge, basades en el valor de mercat.

Dret a la ciutat

Agafat de la mà del dret a l’habitatge hi ha el dret a la ciutat, que es defineix com el dret a la vida urbana, a una vida urbana de qualitat.

Desnonaments

Una conseqüència de la crisi econòmica han sigut els desnonaments. La resposta governamental ha variat: allà on els governs no han donat respostes efectives, la població s’ha hagut d’inventar alternatives.

Emergència habitacional

La crisi econòmica global ha fet que la taxa de risc de pobresa hagi augmentat. Quins programes s’han desplegat per pal•liar l’emergència habitacional?

Gentrificació

La gentrificació és un procés de transformació urbana en què la població original d’un sector o barri deteriorat i amb pauperisme és progressivament desplaçada per una altra d’un nivel adquisitiu més alt alhora que la zona es renova.

Pobresa energètica

Disposar d’energia i aigua a la llar és un requisit bàsic per poder gaudir d’una vida amb uns mínims de confort, salut i salubritat.

Preus

L’estudi de l’evolució dels preus de l’habitatge permet encarar amb rigor l’anàlisi de fenòmens com la gentrificació i els desnonaments.

Reciclatge i rehabilitació

Quines alternatives hi ha a la construcció d’obra nova per als espais consolidats de la ciutat?

Salut

A cada problemàtica de l’habitatge s’hi poden associar unes patologies concretes; s’accentua d’aquesta manera el desequilibri provocat per les desigualtats socials.

Sense sostre

Una persona no acaba al carrer d’un dia per l’altre. Tampoc no n’hi ha una única causa. Els motius són molts i variats: alguns depenen de la mateixa persona i d’altres tenen a veure amb la societat on vivim.

Tipologia d'habitatge

Com és que encara es construeixen tantes cases de quatre habitacions si la demanda de tipologia de llar ha canviat?

Habitatge buit

L’existència d’habitatges buits és un problema social quan, al mateix temps, hi ha persones sense habitatge.