EXPOSICIÓN
CÓRDOBA
22.06 - 17.09 Barcelona

Activities

ARQUITECTES DE CAPÇALERA | TALLERS D’ESTIU ETSAB-CCCB a l’Espai BETA


June 25, 2015

Arquitectes de Capçalera, presentat a l’exposició. Els tallers els duran a terme alumnes de diferents facultats (arquitectura, antropologia, sociologia), liderats per l’ETSAB. Es faran a porta tancada a l’Espai Beta de l’exposició i basaran el seu treball en els projectes de reforma de comunitats d’habitatges del Raval que s’hagin presentat entre el 2 i el 15 de juny a l’Oficina Tècnica instal·lada al Pati de les Dones. Les conclusions i els projectes finals es presentaran en un acte final a les comunitats de veïns implicades, amb presència dels estudiants que han elaborat els diferents projectes i els tècnics de districte que han supervisat el procés.


Direcció
Ibon Bilbao 

Professors
Josep Bohigas, Maria Peris. Professors convidats: Pere Joan Ravetllat, Josep Ferrando, Jordi Badia, Bàrbara Noguerol, Ana Ramos, Cristina Pardal

Participants
Santiago Cirugeda, Curro Claret, Coque Claret, Marc Aureli Santos, Ignacio Paricio