EXPOSICIÓN
CÓRDOBA
22.06 - 17.09 Barcelona

Les propostes són idees, estratègies i projectes que donen lloc a experiències pilot. Encaren els reptes que es plantegen de la mà dels agents implicats i es materialitzen en un emplaçament definit de Barcelona o Medellín

A Medellín, Moravia floreix per a la vida

La recuperació socioambiental del Morro de Moravia, a Medellín, permet avançar en el desenvolupament cultural, paisatgístic, productiu, associatiu i ambiental de la zona. El que va ser un morro amb un milió i mig de tones d’escombraries i 35 metres d’altura avui és un jardí de 30.000 m2, gràcies al projecte Moravia floreix per a la vida, un exemple de transformació urbanística d’àrees degradades i de participació ciutadana.

El Morro de Moravia és un assentament humà informal localitzat a Medellín, en una àrea utilitzada com a abocador de residus urbans entre el 1972 i el 1984. A partir dels anys 80 van començar a ocupar l’àrea comunitats desplaçades per la pobresa i pel conflicte intern colombià, que vivien del reciclatge informal de les escombraries. L’any 2004 vivien en aquest turó unes 15.000 persones en 7,6 Ha i la zona presentava, a part d’una gran afectació ambiental, problemes de marginació social i violència. El 2006 la zona es va declarar àrea de calamitat pública i es van iniciar els estudis per a la recuperació ambiental del Morro, amb l’esforç conjunt del govern local, universitats colombianes i catalanes, societat civil i organitzacions de cooperació internacional. El pla de recuperació del Morro de Moravia es desenvolupa en quatre eixos de treball:

  • Processos de participació i concertació ciutadana.
  • Reubicació de les famílies assentades al Morro.
  • Recuperació ambiental utilitzant tècniques de descontaminació apropiades.
  • Integració de l’espai a la trama urbana amb un futur parc urbà.

El pla integral de paisatgisme i recuperació ambiental l’han desenvolupat la Càtedra Unesco de Sostenibilitat de la UPC i l’oficina Unescosost Colombia, al TdeA, en coordinació amb la resta d’entitats públiques de Medellín i treballant des de la base en un procés obert i de participació de la comunitat, a través de les Setmanes de Moravia. El pla proposa implementar alternatives que accelerin la transformació socioambiental del Morro per protegir la salut pública, regenerar el sòl i generar beneficis socials i econòmics per a la població, mitjançant la creació d’espais de lleure i convivència i àrees de cultiu cooperatiu.

La tradició productora de flors d’un país com Colòmbia esdevé l’eix estratègic fonamental del projecte: com convertir una muntanya d’escombraries en una muntanya verda, UNA MUNTANYA DE FLORS? El procés de transformació socioambiental i paisatgística l’han protagonitzat dones líders de la comunitat, capacitades en jardineria per la UPC. Tot plegat converteix aquest projecte en un referent de la recuperació socioambiental de Medellín i de l’enfortiment de la memòria històrica.

 

CÒMPLICE

Ajuntament de Barcelona


Alcaldía de Medellín


bh arquitectura


Càtedra Unesco de Sostenibilitat - UPC


Jordi Morató


Programa Barcelona Solidària - Ajuntament de Barcelona


TdeA
Tecnológico de Antioquia - Institución universitaria

Universidad sin Fronteras

TEMA

Reciclatge i rehabilitació

LLOC

Barrio Moravia


Medellín