EXPOSICIÓN
CÓRDOBA
22.06 - 17.09 Barcelona

Les propostes són idees, estratègies i projectes que donen lloc a experiències pilot. Encaren els reptes que es plantegen de la mà dels agents implicats i es materialitzen en un emplaçament definit de Barcelona o Medellín

SostreCívic – Cooperativa al carrer Princesa, 49

SostreCívic és una cooperativa d’usuaris i habitatge sense ànim de lucre que té com a objectiu oferir propostes i solucions aplicables en relació amb l’habitatge i l’urbanisme social per a administracions, particulars, grups i empreses, per fer una societat més justa i respectuosa amb les persones i l’entorn mitjançant valors i usos de l’habitatge no especulatius.

SostreCívic promou una nova forma d’accés a l’habitatge basada en el model de cooperatives d’ús (MCU), segons el qual la propietat de l’immoble recau en la cooperativa, amb participació dels socis, que tenen un dret d’ús indefinit i transmissible de l’habitatge, mitjançant una entrada inicial retornable i assequible i una quota mensual també assequible.

Princesa 49 és un edifici del barri del Born (Barcelona) en desús, el dret de superfície del qual l’Ajuntament ha cedit a SostreCívic. L’edifici es destinarà a famílies amb diversitat d’ingressos. Cada família pot participar en el disseny i la construcció dels espais, i rep formació en tallers l’autoconstrucció assistida. A més, a partir de processos de participació dels agents implicats, es procura trobar un model de convivència plantejant espais comuns productius per a la comunitat, que van des de l’hort urbà fins a les sales comunes, i també es procura implementar fonts d’energia renovables d’autoconsum, horts urbans i sistemes de climatització de biomassa. 

el que algú va pensar que havien de ser com que es converteixin en una presència útil i rehabitable, en un lloc socialitzable, que recuperin sentit i significat, i que es tornin a integrar en els fluxos d’informació, persones i mercaderies.

La proposta d’acció és des de l’habitatge o cap a l’habitatge, així com la idea que pugui transformar aquesta arquitectura o aquest paisatge, és a dir, ressignificar-los. Intervenir en una ruïna, fer-la pròpia, comporta un procés democràtic de donar opinió i prendre posició dins la preexistència.

En definitiva, treballar en la ruïna, que significa treballar amb els negats, amb els reductes. Arruïnar-se com a mecanisme de superació. Treballar en la ruïna i des de la ruïna, arruïnant-se. Arruïna’t!

CÒMPLICE

Ajuntament de Barcelona


Sostre Cívic

TEMA

Cooperatives

LLOC

Cooperativa al carrer Princesa 49